Σκοπός

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι διττός :

H ψυχική, κοινωνική και θεραπευτική φροντίδα των παιδιών με νοητική υστέρηση,
αγοριών και κοριτσιών, και η ομαλή τους ένταξη στην οικογένεια και την κοινωνία.

Η προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των εφήβων με νοητική υστέρηση
με στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ταυτότητα Στόχοι »