Στόχοι

Οι στόχοι μας είναι :

- Η μελέτη, δημιουργία και παρακολούθηση ενός σχεδίου δράσης με επίκεντρο το κοινωφελές έργο υπέρ των παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες

- Η ενημέρωση και η υποστήριξη της οικογένειας των ατόμων με νοητική υστέρηση

- Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

- Η κοινωνικοποίηση και η ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση στην κοινότητα, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην κατάρτιση, η αυτονομία, η ποιότητα ζωής και η ατομική τους εξέλιξη

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Σκοπός Δομή »