Προγράμματα

Τα προγράμματα του Σικιαριδείου Ιδρύματος αποτελούνται από :

  • Το Προ-επαγγελματικό Εργαστήριο :

Εργαστήριο υποδοχής και προσαρμογής για τα παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά στα Εργαστήρια του Ιδρύματος μετά την κατάρτισή τους στα Ειδικά Δημόσια Σχολεία που φιλοξενεί το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, αλλά και άλλων πλαισίων Ειδικής Αγωγής. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ένταξη των παιδιών στα Επαγγελματικά Εργαστήρια του Ιδρύματος.

Στελεχωμένα με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση.

Με σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των παιδιών.

Οι στόχοι των Εργαστηρίων είναι :

  • H εξοικείωση των παιδιών με πραγματικές συνθήκες εργασίας με έμφαση στην τήρηση ωραρίου εργασίας, προσοχή, πρωτοβουλία, ασφάλεια, υπευθυνότητα και συνέπεια
  • Η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών μέσα από θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιδιωκόμενη επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών
  • Η ανάπτυξη της φαντασίας, καλλιέργεια της αισθητικής, δημιουργική ικανοποίηση, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, πρακτική εκμάθηση της έννοιας της συνεργασίας

Τα Εργαστήρια λειτουργούν με πρόγραμμα που έχει στάδια εκμάθησης του αντικειμένου ώστε το κάθε παιδί να προχωρά από στάδιο σε στάδιο αναλόγως με την εξέλιξή του. Συνεπώς, οι ομάδες παιδιών ανά πρόγραμμα δημιουργούνται ανάλογα με το νοητικό επίπεδο, τις κλίσεις και τις δεξιότητες του κάθε παιδιού, ώστε να εκμεταλλευτούν την οργανωμένη και εξοπλισμένη υποδομή των Εργαστηρίων.

Τα έργα των παιδιών διατίθενται προς πώληση σε bazaars που γίνονται στο χώρο του Ιδρύματος και σε διάφορες άλλες εξωτερικές εκδηλώσεις όπως πολιτιστικά τριήμερα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ανθοκομικές εκθέσεις κ.ά.

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ιδρύματος με το Δήμο Αμαρουσίου προσφέρονται από τα στελέχη του Δήμου τα Συνοδευτικά Προγράμματα θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και παραδοσιακών χορών.

Υποκατηγορίες

Επαγγελματικά Εργαστήρια

Επιλέξτε κάποιο από τα επαγγελματικά εργαστήρια για περισσότερες πληροφορίες.

Προβολή άρθρων...

Συνοδευτικά προγράμματα

Επιλέξτε κάποιο από τα επαγγελματικά εργαστήρια για περισσότερες πληροφορίες.

Προβολή άρθρων...