Υπηρεσίες

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα φροντίζει παιδιά με μέση και ελαφρά Νοητική Υστέρηση.

Η αρχική αξιολόγηση τους γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Ειδικό Παιδαγωγό. Τα παιδιά που περνάνε τα κριτήρια αξιολόγησης δέχονται τις παρακάτω υπηρεσίες :

- Ψυχιατρική Παρακολούθηση

- Ψυχολογική και Κοινωνική Στήριξη

- Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία

- Συμβουλευτική γονέων

- Εργοθεραπεία

- Λογοθεραπεία

- Οδοντιατρική πρόληψη και φροντίδα : Σε συνεργασία με την οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιείται εβδομαδιαίος οδοντιατρικός έλεγχος των καταρτιζομένων στο οδοντιατρείο του ιδρύματος που είναι πλήρως εξοπλισμένο.

- Οδηγισμός : Μέλη του σώματος Ελληνικού Οδηγισμού προσέρχονται στο χώρο του ιδρύματος εβδομαδιαίως και παρέχουν στους καταρτιζόμενους δεξιότητες σχετικά με τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και την προσωπική εξέλιξη.

- Θεατρικό παιχνίδι : Σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου πραγματοποιείται εβδομαδιαίως εντός του ιδρύματος, ομάδα θεατρικού παιχνιδιού.

- Στήριξη για επαγγελματική αποκατάσταση - με επαγγελματικό προσανατολισμό και συνεργασία με τοπικούς φορείς για εξασφάλιση θέσεων εργασίας

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο συμμετέχει σε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Στόχος της επιστημονικής ομάδας είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και απαιτήσεις των ατόμων που εξυπηρετεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία της οικογένειας με την επιστημονική ομάδα είναι αναγκαία και απαραίτητη. Η επικοινωνία είναι συχνή, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις κηδεμόνων και προσωπικού στο Ίδρυμα.

Η αξιολόγηση και παρακολούθηση των παιδιών είναι συνεχής κατά τη διάρκεια κατάρτισης τους στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα. Σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών, τα παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα του Προ-επαγγελματικού Εργαστηρίου για την ομαλή προσαρμογή και τοποθέτησή τους στα Επαγγελματικά Εργαστήρια. Παράλληλα, λειτουργούν Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων με σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των παιδιών.


Διαβάστε τη διαδικασία αξιολόγησης για την εισαγωγή νέων καταρτιζόμενων εδώ. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αξιολόγηση ανοίγοντας το αρχείο "Αξιολόγηση" στο συνημμένο αρχείο στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας.

Για την εγγραφή/ένταξη στα προγράμματα του ιδρύματος, συμπληρώστε τη συνημμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας) και επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο: doc@sikiarideio.gr .

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας:
Δευτ.-Παρ. από τις 9 π.μ ως τη 1 μ.μ στα τηλέφωνα 210 61 48 012 & 210 80 23 572

 

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προγράμματα